Cel Projektu

  1. Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonych produktów, w postaci nasion i orzechów o lepszych cechach żywieniowych.
  2. Opracowanie i wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwórstwa produktów (obróbki termicznej nasion i orzechów).
  3. Opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingu dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów.

    Wartość przyznanej pomocy: 2 483 022,00 PLN