Logo Uni Europejskiej po lewej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po prawej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej, a także niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej materiałów żywnościowych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16. Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki operacji: Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórczej w wyniku realizacji projektu zaowocowało uzyskaniem nasion i orzechów (pestki słonecznika, orzechy włoskie, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, migdały), których parametry sensoryczne (smak, zapach, barwa) oraz żywnościowe uległy poprawie w stosunku do oferty na rynku polskim, a także międzynarodowym.

Projekt nawiązywał do badań przemysłowych w zakresie opracowania technologii prażenia mikrofalowego nasion i orzechów. W ramach operacji kontynuowane były prace (o charakterze prac rozwojowych) nad dalszym rozwojem technologii prażenia mikrofalowego w kierunku określenia optymalnych dla warunków przemysłowych parametrów procesu prażenia
mikrofalowego oraz przechowalnictwa ziaren prażonych mikrofalowo. Opracowano skład recepturowy i zasady przygotowania trzech mieszanek badanych pestek i orzechów  najkorzystniejszych pod względem zawartości wybranych kwasów tłuszczowych i steroli.
Rozwiązania technologiczne wdrożone na etapie inwestycyjnym operacji uwzględniły wyniki wcześniejszych badań.