Projekt nawiązywał do badań przemysłowych w zakresie opracowania technologii prażenia mikrofalowego nasion i orzechów. W ramach operacji kontynuowane były prace (o charakterze prac rozwojowych) nad dalszym rozwojem technologii prażenia mikrofalowego w kierunku określenia optymalnych dla warunków przemysłowych parametrów procesu prażenia
mikrofalowego oraz przechowalnictwa ziaren prażonych mikrofalowo. Opracowano skład recepturowy i zasady przygotowania trzech mieszanek badanych pestek i orzechów  najkorzystniejszych pod względem zawartości wybranych kwasów tłuszczowych i steroli.
Rozwiązania technologiczne wdrożone na etapie inwestycyjnym operacji uwzględniły wyniki wcześniejszych badań.